Werken Antwerpsestraat paasvakantie

Het gedeelte Antwerpsestraat tussen Heilig-Kruisstraat en Edegemsestraat wordt wegens werken met hinder tijdens de paasvakantie voor gemotoriseerd verkeer afgesloten.

Werken met hinder in Antwerpsestraat tijdens paasvakantie
In de Gustaaf Lavastraat ter hoogte van de Heilig-Kruiskerk werd een grote bufferleiding geplaatst, samen met een pompstation en persleiding. Deze ingreep in de riolering was nodig om de wateroverlast in de Gustaaf Lavastraat te verhelpen. Om deze werken af te ronden, moet er nog een overkoppeling gebeuren naar de Antwerpsestraat, net vóór het kruispunt met de Edegemsestraat. Hierdoor kan het helaas niet anders dan een stukje Antwerpsestraat richting Mechelen af te sluiten voor het verkeer. Het gaat om het gedeelte net voorbij de Heilig-Kruisstraat dat loopt tot aan het kruispunt met de Edegemsestraat.

Wanneer?
Om zo weinig mogelijk overlast teweeg te brengen, worden de werken gepland in de paasvakantie. Vanaf maandag 8 april wordt er gewerkt. Ten laatste na paasmaandag, 22 april, moeten de werken afgerond zijn.

Hinder op Antwerpsestraat, enkel richting Mechelen
Omdat het gedeelte Antwerpsestraat tussen Heilig-Kruisstraat en Edegemsestraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, heeft dit een aantal gevolgen:

  • Vanaf het kruispunt Antwerpsestraat-Vredebaan is er enkel nog plaatselijk verkeer mogelijk op de Antwerpsestraat richting Mechelen, tot aan de Heilig-Kruisstraat. Daar wordt de straat afgesloten en kan het verkeer wegrijden via de Heilig-Kruisstraat richting Edegemsestraat;
  • Niet-plaatselijk verkeer richting Mechelen wordt omgeleid via de Prins Boudewijnlaan;
  • Niet-plaatselijk verkeer richting Lier wordt omgeleid via de Heirbaan en Drabstraat;
  • Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de Antwerpsestraat de werken passeren in beide richtingen.

Er wordt voldoende signalisatie geplaatst om dit te verduidelijken aan de weggebruiker. In de richting van Antwerpen wordt er niet gewerkt op de Antwerpsestraat en kan het verkeer vrij door.

Hinder op Edegemsestraat
De Edegemsestraat wordt tijdens de werken enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer. De bouwput die de overkoppeling maakt zit namelijk erg dicht tegen het kruispunt Antwerpsestraat-Edegemsestraat, wat het te gevaarlijk maakt om dubbelrichtingsverkeer te behouden. Daarom zal het autoverkeer enkel mogelijk zijn van Edegem naar Mortsel. Voetgangers en fietsers kunnen wel in beide richtingen passeren.

Mensen die gewend zijn de bus te nemen in de Edegemsestraat richting Edegem, zullen dit kunnen doen op de Mechelsesteenweg. De Lijn informeert haar reizigers aan de bewuste halte.

Leveringen
Voor leveringen tijdens de paasvakantie, vragen we even de nodige aandacht voor volgende informatie.

  • Antwerpsestraat richting Mechelen (tussen Vredebaan en Edegemsestraat): plaatselijk verkeer is mogelijk tot aan de Heilig-Kruisstraat dus leveranciers kunnen de handelaars bevoorraden. Bij voorkeur niet met een grote vrachtwagen want wegrijden na levering gebeurt via de Heilig-Kruisstraat;
  • Onpare zijde Statielei: ook al wordt er hier niet gewerkt, toch is het voor leveringen belangrijk dat ook hier bij voorkeur geen grote vrachtwagen gebruikt wordt. Verkeer vanuit Antwerpen dat richting Lier moet, wordt nl. omgeleid via de Drabstraat, waar vrachtwagens op de hoek met de Liersesteenweg een te kleine draaicirkel hebben om richting Statielei te rijden. Komen leveranciers uit de richting van Lier op de Liersesteenweg, dan is er geen probleem;
  • Pare zijde Statielei: verkeer vanuit Antwerpen dat richting Lier moet, wordt omgeleid via de Prins Boudewijnlaan.

Werken Heilig-Kruisstraat en Gustaaf Lavastraat
Deze werken zullen afgerond zijn vóór de start van de paasvakantie en dus vóór de werken aan de Antwerpsestraat. Er kan dan opnieuw rond de Heilig-Kruiskerk gereden en geparkeerd worden.

We beseffen dat deze werken een impact hebben en doen er dan ook alles aan om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Alvast bedankt voor uw begrip.


Meer nieuws

Uitgelicht