Subsidie voor de aanleg en onderhoud van ruigtes en overhoeken

Aanvragen klein landschapselement Aanvragen groot landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van ruigtes en overhoeken wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • een ruigte of overhoek wordt gesubsidieerd vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m² met een maximale aaneengesloten oppervlakte van 10.000 m²;
  • de beplanting dient minimaal te bestaan uit minimaal 80% ruigtesoorten. Er is geen struik- of boomlaag aanwezig;
  • de beplanting van de ruigte of overhoek gebeurt spontaan. De ruigte wordt driejaarlijks gemaaid met afvoer van maaisel en liefst opgestapeld als schuilplek. Het beheer verloopt gefaseerd zodat de natuurfunctie van de ruigte of overhoek niet verloren gaat;
  • de grond van ruigtes of overhoeken mag niet worden geploegd.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, of onder de definitie van een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

Voor het maaibeheer bedraagt de subsidie:

  • 100-500 m²: 0,20 euro per m² driejaarlijks;
  • elke m² over 500 m² tot 10.000 m²: 0,10 euro per m² driejaarlijks.