Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op openbaar domein

De gemeenteraad keurde op 20 december 2022 het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein voor de aanslagjaren 2023-2025 goed. Dit reglement treedt in voege op 1 januari 2023.

Downloads

  • RETRIBUTIE OP WERKEN AAN NUTSVOORZIENINGEN.pdf 45 Kb