Resultaten evaluatie proefproject Amedeus Stockmanslei

Gedurende 6 maanden telde de provincie Antwerpen het gemotoriseerd verkeer en fietsers in de omgeving van de A. Stockmanslei. Via een enquête werd er gepolst naar de ervaring van de buurtbewoners en de gebruikers van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen.

Wat houdt het proefproject juist in?

Het dubbelrichtingsfietspad in de A. Stockmanslei is te smal om de grote hoeveelheid fietsers aan te kunnen. Daarom richtte de stad Mortsel en de provincie Antwerpen de A. Stockmanslei in als fietsstraat waarbij fietsers richting Antwerpen op de rijbaan fietsen. Het dubbelrichtingsfietspad werd een enkelrichtingsfietspad voor de fietsers die in de richting van Mechelen fietsen. Ook de bustrajecten 51, 52 en 53 wijzigden.

De bevraging leverde interessante cijfers op!

Ontdek er alles over via deze presentatie:

Infomarkt Amedeus Stockmanslei - posters.pdf45,5 Mb(pdf)

Heb je hierover nog vragen?

Neem contact op met de dienst mobiliteit van de provincie Antwerpen: