Registreren als EU-burger voor de Europese verkiezingen

Registreer je als kiezer Read information in English

Ben je een burger van een lidstaat van de Europese Unie en verblijf je in België, maar heb je niet de Belgische nationaliteit? Dan kan je op zondag 9 juni 2024 in België deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

Voorwaarden

Wil je als Europese burger aan deze verkiezing deelnemen, dan moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten op 1 april 2024 (Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Slovenië of Zweden);
  • een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben op 1 april 2024;
  • minstens 16 jaar zijn op 9 juni 2024;
  • op 9 juni 2024 niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht.

Gevolgen

Als je jezelf laat registreren als kiezer in België heeft dat een aantal gevolgen:

  • je zal niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst;
  • vanaf dan ben je als meerderjarige verplicht om naar het stembureau te gaan op de dag van de verkiezingen. Dit is niet van toepassing op 16- en 17-jarigen.

Praktisch

Je aanvraag om jezelf de registreren als kiezer moet gebeuren voor 31 maart 2024 en doe je online via de website van de federale overheid of via het aanvraagformulier dat je hieronder downloadt, invult en bezorgt aan het Stadsonthaal. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist of je als kiezer erkend wordt. Na de beslissing krijg je een officiële bevestiging.

Downloads

  • Inschrijvingsformulier EU-burger.pdf 121,5 Kb
  • Inschrijvingsformulier minderjarige EU-burger.pdf 121,5 Kb