Subsidie voor de aanleg en onderhoud van vleermuizenverblijfplaatsen

Aanvragen klein landschapselement

Inhoud

De aanleg en onderhoud van vleermuizenverblijfplaatsen zoals voormalige ijs- of voorraadkelders, schuilkelders en bunkers wordt gesubsidieerd.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden, naast de algemene voorwaarden, zijn van toepassing:

  • de vleermuizenverblijfplaats wordt gesubsidieerd tot een vloeroppervlakte van 100 m²;
  • enkel effectief bezette verblijfplaatsen komen in aanmerking voor de jaarlijkse subsidie. De bewijslast ligt bij de aanvrager. Onder effectief bezet worden andere dieren gerekend, dit ontslaat de aanvrager niet om de verblijfplaats blijvend in te richten voor vleermuizen;
  • de kleine constructie heeft uitsluitend een hedendaagse biologische functie. Kleine constructies die nog worden gebruikt als opslagplaatsen of andere menselijke functies worden uitgesloten van de subsidie;
  • de vleermuizenverblijfplaats is vrijstaand en geen onderdeel van een gebouw;
  • de vleermuizenverblijfplaats is publiek niet toegankelijk, de aanvrager schermt de vleermuizenverblijfplaats af. Verstoring van de vleermuizen tijdens hun zomer- of winterverblijf wordt vermeden;
  • de aanvrager is verantwoordelijk voor de instandhouding van de nodige milieucondities (temperatuur, luchtvochtigheid) voor de vleermuizen;
  • beplanting op de vleermuizenverblijfplaats worden behandeld volgens de voorwaarden van groenmuren;
  • de erfgoedwaarde van historische kleine constructies worden behouden;
  • deze subsidie is niet cumuleerbaar met de subsidie voor de bezette nesten of voor groenmuren.

Procedure

De melding en onderhoud van een bestaand landschapselement, of de aanleg en onderhoud van een nieuw landschapselement, kan worden aangevraagd door het invullen van het aanvraagformulier klein landschapselement.

Indien het landschapselement binnen een groot landschapselement valt, gebruik dan het aanvraagformulier groot landschapselement.

Bedrag

De subsidie voor de aanleg van een vleermuizenverblijfplaats bedraagt 40% van de aanlegkosten, met een plafond van 250 euro.

De subsidie voor de instandhouding van de vleermuizenverblijfplaats bedraagt 75 euro elke 5 jaar.