Stedenbouwkundig attest

Inhoud

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Als je de inlichtingen over een perceel, gelegen in het Vlaamse Gewest, bevestigd wilt zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

Voorwaarden

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • in de periode van gelding van het stedenbouwkundig attest geen sprake is van substantiĆ«le wijzigingen aan het betrokken terrein of wijzigingen van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de verplicht in te winnen adviezen of de tijdens het eventuele openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiĆ«le fouten

Let op ! Een attest is nog geen Omgevingsvergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Procedure

Om een stedenbouwkundig attest aan te vragen heb je geen architect nodig. Je hoeft ook geen eigenaar van de betrokken grond te zijn.

Het attest wordt verleend op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp. Zo kan je zonder risico meer zekerheid verkrijgen over de bouwmogelijkheden op een bepaald perceel.

Je kan het aanvraagformulier downloaden op de website van het Departement Omgeving. Vervolgens neem je contact op met het themaloket ruimte.

Bedrag

Er wordt een belasting geheven op de afgifte van een stedenbouwkundig attest.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening