RUP Centrum deelgebied Lindenlei-Krijgsbaan

Op 26 september 2017 werd het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum ‘deelgebied Lindenlei - Krijgsbaan' vastgesteld door de gemeenteraad van Mortsel. De goedkeuring van het RUP werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 7 november 2017.

De Raad van State vernietigde het besluit van de gemeenteraad van stad Mortsel van 26 september 2017 tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Centrum, deelgebied Lindenlei-Krijgsbaan’.

Raadpleeg het arrest van 20 mei 2020

Downloads

  • toelichtingsnota RUP Centrum.pdf 5,5 Mb
  • stedenbouwkundige voorschriften RUP Centrum.pdf 696,7 Kb
  • grafisch plan bestaande en juridische toestand RUP Centrum.pdf 2,7 Mb
  • grafisch plan RUP Centrum.pdf 2,6 Mb