RUP Stadsplein

Op 25 juni 2009 keurde de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stadsplein' goed. Het RUP werd definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Mortsel in zitting van 28 april 2009.

Downloads

  • toelichtingsnota RUP Stadsplein.pdf 3,4 Mb
  • stedenbouwkundige voorschriften RUP Stadsplein.pdf 168,1 Kb
  • grafisch plan RUP Stadsplein.pdf 1,4 Mb