Orgaandonatie na overlijden

Verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal aanvragen

Inhoud

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen, weefsels en cellen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Voorwaarden

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een potentiële donor, tenzij

 • je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens jouw leven

 • of als jouw naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil gerespecteerd wordt, kan je een wilsverklaring laten registreren: de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

 • Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.

 • De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.

 • Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

Procedure

In de 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal' staan 4 beslissingen waar je uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar je zich tegen kunt verzetten of waarvoor je een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:

 1. donatie van organen voor transplantatie
 2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
 3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek.
  Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap.

Je kan jouw wilsverklaring registreren

 • bij de huisarts
 • bij jouw gemeentebestuur
 • via de elektronische zelfregistratie op www.mijngezondheid.be.
  Elektronische zelfregistratie is niet beschikbaar voor minderjarigen en personen die niet in staat zijn hun wil uit te drukken.

Bedrag

De registratie van de wilsverklaring is gratis.

Meer info

Iedereen kan persoonlijk een verklaring afleggen over wegneming en transplantatie van organen en weefsels na overlijden. Dit kan een verklaring of herroeping van verzet zijn of een uitdrukkelijke toestemming tot wegneming en transplantatie van organen of weefsels. Het principe is dat organen en weefsels bestemd voor transplantatie kunnen worden weggenomen na het overlijden bij iedereen in België woont, behalve indien vaststaat dat tegen orgaanwegneming verzet is geuit. Surf via deze link ook eens naar www.beldonor.be Download onderaan deze pagina het document door erop te klikken. Je kan het afprinten en invullen, vervolgens bied je je aan op de dienst burgerzaken van het stadhuis.

Wie kan verzet aantekenen? Personen van Belgische en vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven en vreemdelingen die sedert meer dan 6 maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.

Meer info? Voor alle inlichtingen helpen we je graag verder op de dienst burgerzaken.

Bijlage : formulier orgaanwegneming