Gezinszorg

Inhoud

Een verzorgende ondersteunt je bij huishoudelijke taken, hygiëne en verzorging. Je kan op haar of hem rekenen voor sociale en morele steun. De verzorgenden van lokaal bestuur Mortsel maken deel uit van een professioneel team. Er wordt opleiding en bijscholing georganiseerd om in te spelen op actuele hulpvragen en specifieke situaties.

Voorwaarden

Je ondervindt moeilijkheden bij het onderhoud van je woning omwille van je leeftijd, je gezondheid of een handicap.

Procedure

Je doet een aanvraag bij de zorgintake (themaloket welzijn & zorg). We komen op huisbezoek en bekijken welke hulp opgestart kan worden.

Bedrag

  • De prijs wordt berekend volgens barema’s van de Vlaamse overheid. Er wordt rekening gehouden met je inkomen en je gezinssamenstelling.
  • Je bijdrage wordt jaarlijks herzien.