Klusjesdienst

Inhoud

Als je bepaalde klussen aan en rond je woning niet meer kan uitvoeren door ziekte, handicap of leeftijd kan je een beroep doen op de klusjesdienst.

Voorwaarden

Enkel voor bestaande cliënten

Je kan enkel gebruikmaken van de klusjesdienst indien je al een zorg- of hulpverleningstraject bij lokaal bestuur Mortsel hebt. Het is geen op zichzelf staande dienstverlening.

Aard van de klus

 • kleine klussen die beperkte vakkennis vereisen
 • geen veiligheidsrisico
 • klussen van maximum drie werkdagen

Materiaal

 • De klusjesman brengt zelf werkmateriaal mee.
 • Jij voorziet specifiek materiaal zoals verf, behang, lijm. Je kan ook specifiek vermelden dat de klusjesman dit voor jou meebrengt. De aankoopprijs en aankooptijd worden mee gefactureerd.

Procedure

Een aanvraag doen

Je doet een aanvraag:

 • bij een maatschappelijk werker van Welzijn als je jonger bent dan 65 jaar;
 • bij de zorgintake (themaloket welzijn & zorg) als je ouder bent dan 65 jaar.

Uitvoeren van de klus

 • Op de afgesproken dag komt de klusjesman langs en voert de klus uit.
 • Je ondertekent de werkbon.

Betaling

Je ontvangt een factuur nadat de werken uitgevoerd zijn.

Wat meebrengen

Een attest inkomensbewijs

Bedrag

 • Uurprijs volgens de barema’s van het OCMW: er wordt rekening gehouden met je inkomen en je gezinssamenstelling
 • Maximumtarief van 15 euro per uur
 • Er wordt minimaal 1 uur aangerekend.
 • De aanrekening start van zodra de klusjesman aanwezig is

Downloads