Centrum voor kortverblijf

Inhoud

Het centrum voor kortverblijf (CVK) biedt tijdelijk verzorging en opvang aan ouderen. Als oudere verblijft je er dag en nacht of alleen ‘s nachts. Je kan er verblijven voor een periode van maximaal 60 opeenvolgende dagen en maximaal 90 dagen per jaar. Ons centrum voor kortverblijf bestaat uit drie kamers in woonzorgcentrum Meerminnehof.

De dienstverlening is er grotendeels dezelfde als in het woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf: u krijgt er de nodige verzorging (zoals verpleegkundige en hygiënische zorg), gezins- en huishoudelijke hulp, revalidatie, activering, ontspanningsactiviteiten en speciale contacten met de andere CVK- en woonzorgcentrumbewoners.

Voorwaarden

Je kan terecht in het centrum voor kortverblijf als:

 • de personen die u normaal thuis verzorgen dat een tijdje niet meer kunnen, bv. als ze op vakantie zijn of ziek zijn.
 • je een tijdje meer verzorging nodig hebt dan normaal, bv. als je gevallen bent.

Kortverblijf kan beschouwd over de periode van één kalenderjaar:

 • maximum 60 opeenvolgende dagen;
 • maximum 90 dagen.

Procedure

Je kan een aanvraag doen via de zorgintake (themaloket welzijn & zorg).

Bedrag

Nieuwe geïndexeerde dagprijzen vanaf 1 augustus 2023: 63,13 euro

Inbegrepen in de dagprijs

 • woongelegenheid en infrastructuur
 • verpleging en verzorging
 • voeding
 • dagelijks onderhoud
 • energieverbruik.

Niet inbegrepen in de dagprijs

 • persoonlijke dokterskosten en geneesmiddelen
 • haartooi en pedicure
 • persoonlijke was
 • verbruik in de cafetaria
 • persoonlijke uitgaven.

Een volledig overzicht staat in de opnameovereenkomst.