Impulssubsidie kleinschalige projecten

Vraag aan Dien verantwoording in

Inhoud

Elke meerderjarige Mortselaar, een buurtcomité of een vereniging kan een projectaanvraag indienen voor een impulssubsidie voor kleinschalige projecten.

Voorwaarden

De aanvragen moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • niet discriminerend;
  • het project werkt verbindend en versterkt de Mortselaar;
  • het project mag niet commercieel zijn;
  • lokaal (voor en door Mortselaren);
  • oog voor algemeen belang;
  • oog voor duurzaamheid en participatie.

Van de voorgestelde projecten subsidiëren we tot maximum 1000 euro/project per jaar.

De subsidie dekt enkel het deficit en is dus afhankelijk van de kosten en inkomsten van het project.

Procedure

Aanvraag indienen

De aanvragen moeten steeds ingediend worden voor 1 november (eerste helft van het jaar) of voor 1 juni (tweede helft van het jaar). Je kan je aanvraag online indienen via het formulier op deze pagina of je kan een formulier downloaden en bezorgen aan het Stadsonthaal.

Verantwoording indienen

Na afloop van het project moet je ons een verantwoording bezorgen via het digitale of papieren formulier dat je op deze pagina kan terugvinden.

Downloads

  • Aanvraag impulssubsidie kleinschalig project.pdf 36 Kb
  • Verantwoording impulssubsidie kleinschalig project.pdf 31,2 Kb