Werktank LEM

Inhoud

De werktank lokale economie Mortsel (LEM) is een democratische vertegenwoordiging van alle middenstandsorganisaties, winkelverenigingen, handelskernen en individueel geïnteresseerde ondernemers, met als doel het adviseren van het lokaal economisch beleid via samenwerking, overleg en adviesverlening en het stimuleren van activiteiten en initiatieven die de lokale economie, handel en nijverheid aanbelangen. De werktank lokale economie (LEM) tracht vanuit een breed perspectief het lokaal economisch beleid zijdelings te versterken.

De werktank lokale economie (LEM) werkt onafhankelijk van elke politieke of ideologische invloed. De concrete doelstellingen van de raad zijn, zonder beperkend te willen zijn, onder andere de volgende:

  • het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de stedelijke overheid en aan particuliere instanties inzake specifieke middenstandsaangelegenheden; b. het coördineren van de activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verschillende middenstandsorganisaties, winkelverenigingen, handelskernen en individuele middenstanders;
  • onderzoek, documentatie en informatie over alles wat “lokale economie”, “handel” en “nijverheid” en zelfstandig ondernemen aanbelangt;
  • het nemen van initiatieven om zijn doelstellingen te bewerkstelligen.

Meer info

contactpersoone-mailadres
Patrick Vendriginfo@henryshouse.be