Mondiale raad

Inhoud

De mondiale raad is een advies- en overlegorgaan, dat op eigen initiatief of op vraag van het stadsbestuur advies uitbrengt over mondiaal beleid en ontwikkelingssamenwerking. De Mondiale Raad maakt deel uit van de clusterraad Welzijn & Beleven.

Meer info

contactpersoone-mailadrestelefoonnummer
Annemie Creemersannemie.creemers@gmail.com0485 78 68 11