Vragenhalfuurtje

Inhoud

Inwoners van de stad hebben de mogelijkheid om voorstellen en vragen op de agenda van de gemeenteraad of raad voor maatschappelijk welzijn te zetten. Deze dienen door de aanvrager te worden toegelicht tijdens een raadszitting. De aanvrager moet bijgevolg persoonlijk aanwezig zijn.

Voorwaarden

Praktisch

  • Per zittingsdag kan elke inwoner maximum twee vragen indienen binnen één onderwerp en kunnen er in totaal maximum zes vragen worden beantwoord.
  • Elk onderwerp kan maar één keer behandeld worden.
  • Het vragenhalfuurtje mag maximum een half uur duren.

Inhoudelijk

Alleen vragen met betrekking tot het algemeen belang, die geen particuliere gevallen betreffen, worden behandeld tijdens het vragenhalfuurtje. Een schriftelijke vraag is niet ontvankelijk als:

  1. de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
  2. het louter een mening is en geen concreet verzoek;
  3. de vraag anoniem, zonder vermelding van naam en voornaam en adres, werd ingediend;
  4. het taalgebruik beledigend is.

De voorzitter van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn maakt deze beoordeling. Hij kan de indiener vragen een nieuw schriftelijk voorstel of nieuwe schriftelijke vraag in te dienen.

Procedure

Een schriftelijk voorstel of schriftelijke vraag moet per e-mail worden gezonden aan vragenhalfuurtje@mortsel.be en moet uiterlijk ingediend zijn op woensdagavond 23.59 uur tijdens de week voorafgaand aan de raadszitting. Deze vragen worden enkel als ontvangen beschouwd wanneer de afzender een ontvangstmelding heeft gekregen van de algemeen directeur.

Het vragenhalfuurtje vindt plaats om 20.00 uur, voorafgaand aan de openbare zittingen van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

De voorzitter opent en sluit het vragenhalfuurtje. Hij geeft het woord aan de spreker die zijn vraag voorleest, eventueel met een beperkte verduidelijking. De voorzitter wijst de mandataris aan die de vraag zal beantwoorden.