Rapport dagelijkse werking

Ga naar het beleidsportaal

Stad en OCMW Mortsel hebben een lange traditie van open en transparant over de dagelijkse werking te rapporteren. Bij elk tweede kwartaalrapport en bij elke jaarrekening wordt er een rapport dagelijkse werking opgemaakt waarbij we de belangrijkste cijfers over onze werking op een aantrekkelijke manier presenteren.

De rapporten dagelijkse werking kunnen geraadpleegd en gedownload worden op ons beleidsportaal.