Het Grote Fietsexamen - Fietsbrevet Goud

Het Grote Fietsexamen vormt het sluitstuk van de leerlijn fietsen in het basisonderwijs. Hiermee kan je testen of je 6e-klassers klaar zijn om veilig en zelfstandig in het verkeer te fietsen. Ze oefenen eerst de vaardigheden op school en nadien volgt de test op het fietsexamen.

Als leerlingen slagen voor deze 5 vaardigheden behalen ze het Fietsbrevet Goud:

  • rechts op de rijbaan fietsen;
  • rechts afslaan;
  • links afslaan (zonder voorsorteren);
  • langs een hindernis fietsen;
  • voorrang verlenen.

Er zijn 2 nieuwe fietsroutes in Mortsel:

  • fietsexamen route Noord;
  • fietsexamen route Zuid.

Oproep

  • Gezocht: helpende handen tijdens Het Grote Fietsexamen (ouders, grootouders, gemachtigd opzichters, …)  Meer info kan je vragen via een e-mail aan vrijetijd@mortsel.be.
  • We willen (groot)ouders stimuleren om samen met de leerlingen van het zesde leerjaar te oefenen op de nieuwe routes. Het Fietsexamen in Mortsel gaat dit jaar door op donderdag 23 en vrijdag 24 mei 2024.

Het Fietsexamen is een samenwerking met VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde).

Downloads