Uniform gemeentelijk politiereglement

Het uniform gemeentelijk politiereglement is van toepassing op elke persoon die zich op het grondgebied van één van de gemeenten van de politiezone MINOS bevindt (deel A) of het grondgebied van Mortsel (deel B), ongeacht de woonplaats of nationaliteit. De politiezone MINOS is samengesteld uit de stad Mortsel en de gemeenten Boechout, Borsbeek, Wijnegem en Wommelgem.

Wie zich niet houdt aan de bepalingen van het politiereglement riskeert een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS-boete). Met GAS 5 kunnen ook beperkte snelheidsovertredingen met een GAS-boete gesanctioneerd worden. Daarnaast kunnen er nog andere sancties worden opgelegd, zoals o.a. schorsing of intrekking van een toelating of een tijdelijke sluiting van een inrichting.

Welke sancties kunnen worden opgelegd?

Er kunnen vier soorten administratieve sancties worden opgelegd:

 • een geldboete met een maximum van 350 euro (maximum 175 euro voor minderjarigen);
 • de schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning;
 • de intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning;
 • de tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling.

Wat staat er in het politiereglement?

Het uniform gemeentelijk politiereglement bestaat uit twee delen. Deel A is van toepassing op het grondgebied van alle gemeenten van politiezone Minos, deel B is enkel van toepassing op het grondgebied van Mortsel. Het reglement behandelt openbare netheid en gezondheid, veiligheid, openbare rust, dieren, evenementen, stilstaan en parkeren, enz... Je vindt op deze pagina een gecoördineerde versie en een opgesplitste versie terug.

Wanneer werd het politiereglement goedgekeurd?

Het uniform gemeentelijke politiereglement werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2020, uitgezonderd:

 • de politieverordening betreffende inrichtingen waarvoor een exploitatietoelating vereist is (deel A), goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 september 2019;
 • de politieverordening betreffende de exploitatie van nachtwinkels, private bureaus voor telecommunicatie en club-vzw’s (deel B10), goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 september 2019;
 • deel B11   inrichtingen toegankelijk voor publiek en recreatie, goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2021;
 • deel B6   huishoudelijk reglement tijdelijk residentieel woonwagenterrein Gasthuishoeven, goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 maart 2022 wordt opgeheven op het moment dat de laatste woonwagen het tijdelijke terrein verlaat;
 • deel B6   huishoudelijk reglement vernieuwde residentieel woonwagenterrein Gasthuishoeven zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 25 april 2023;
 • deel A6   strafbepalingen zoals goedgekeurd tijdens de gemeenteraad van 26 september 2023 treedt in werking vanaf 1 oktober 2023.

Downloads

 • Gecoördineerde versie UGP - vanaf 1 oktober 2023 1,9 Mb pdf
 • UGP Mortsel - A1 - algemene bepalingen 59,6 Kb pdf
 • UGP Mortsel - A2 - openbare netheid en gezondheid 163,4 Kb pdf
 • UGP Mortsel - A3 - openbare veiligheid en vlotte doorgang 104,6 Kb pdf
 • UGP Mortsel - A4 - openbare rust 68,6 Kb pdf
 • UGP Mortsel - A5 - diverse bepalingen 253,8 Kb pdf
 • UGP Mortsel - A6 en A7 - strafbepalingen en slotbepalingen 233,2 Kb pdf
 • UGP Mortsel - ADDENDUM - politieverordening betreffende inrichtingen waarvoor een exploitatietoelating vereist is 114,2 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B1 - reglement afvalinzameling 73,7 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B2 - reglement parken, groene ruimten, speelpleinen, barbecue en kappen van bomen 59,4 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B3 - reglement straatgeveltuintjes 60,2 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B4 - reglement kermissen en woonwagens 52,4 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B5 - organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten kermisgastronomie 132,6 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B6 - huishoudelijk reglement TIJDELIJKE residentieel woonwagenterrein Gasthuishoeven 91,8 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B6 - huishoudelijk reglement VERNIEUWDE residentieel woonwagenterrein Gasthuishoeven 2023 179,1 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B6 - bijlage type terrein vernieuwde residentieel woonwagenterrein Gasthuishoeven 2023 201 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B7 - afval op evenementen 51,6 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B8 - politieverordening organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt 59,8 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B9 - politieverordening begraafplaatsen en begravingen 112 Kb pdf
 • UGP Mortsel - ADDENDUM - politieverordening betreffende de exploitatie van nachtwinkels, private bureaus.... 186,3 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B11 - brandveiligheid 444,5 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B12 - reglement op het plaatsen van horecaterrassen op het openbaar domein 64,8 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B13 - reglement op het plaatsen van voorwerpen op het openbaar domein 57,6 Kb pdf
 • UGP Mortsel - B14 - reglement op het gebruik van de vaste horecaconstructie op het gemeenteplein 57,9 Kb pdf