Jeugdraad

De jeugdraad is een adviesorgaan dat de belangen van de jongeren in Mortsel behartigt. Ook de Mortselse jeugdverenigingen zijn vertegenwoordigd in de jeugdraad.

Alle jongeren mogen aansluiten bij de jeugdraad en onderwerpen op de agenda plaatsen.

De bijeenkomsten gaan meestal door in het JOC. 

Meer info

Mail inspraak@mortsel.be of tel. 03 444 17 75 (coördinator verenigingen en inspraak).

Downloads

  • 20231109_verslag_jeugdraad.docx 138,1 Kb
  • Presentatie werking jeugdraad 538,4 Kb pptx

Gerelateerde items