Verwaarloosde gebouwen

Inhoud

Stad Mortsel wil verwaarlozing van woningen en andere gebouwen tegengaan. Verwaarlozing wordt beoordeeld aan de hand van een technisch verslag over de ernstige, zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval aan de buitenzijde van de woning. Vanaf 1 juli 2017 zijn nieuwe reglementen van toepassing.

Woningen en gebouwen die 12 maanden na de kennisgeving van registratie nog steeds verwaarloosd zijn, worden onderworpen aan een heffing. De heffing bedraagt 1.000 euro voor het eerste jaar en verhoogd met 1.000 euro per jaar tot maximaal 4.000 euro, zolang het gebouw geregistreerd blijft.

Het reglement bevat de voorwaarden voor:

  • het bekomen van een tijdelijke vrijstelling
  • een schrapping uit het register
  • het indienen van een bezwaarschrift.

Downloads

  • gemeentelijk reglement registratie verwaarloosde woningen en gebouwen.pdf 127 Kb