Renovatiecontract huurwoningen

Renovatiecontract aanvragen Melding einde werken

Inhoud

Stad Mortsel werkt aan de verbetering van de woonkwaliteit. Met het ‘renovatiecontract huurwoningen’ moedigt de stad het verbeteren van huurwoningen aan. De tussenkomst bedraagt 30 % van de werken met een maximum van 5.000 euro.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het ‘renovatiecontract huurwoningen’ moet:

  • de woning verhuurd worden aan een bescheiden huurprijs;
  • de woning ouder zijn dan 35 jaar;
  • het contract worden aangegaan vóór de aanvang van de werken.

De verhuurder aan alle wettelijke verplichtingen voldoen.

Reglement renovatiecontract 2023.pdf90,1 Kb(pdf)

Procedure

De aanvraag moet sowieso voor de aanvang van de werken gebeuren.

Bij voorkeur dien je de aanvraag online in via de button bovenaan deze webpagina.

We stellen de aanvraag ook op papier ter beschikking. Het papieren aanvraagformulier vind je onderaan deze webpagina en moet per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvragen worden chronologisch behandeld, waarbij de door het college vastgestelde data bepalend zijn.

De werken mogen pas aangevat worden na een plaatsbezoek van een bevoegd ambtenaar in aanwezigheid van de aanvrager en na het schriftelijk principieel akkoord van het college. Bovendien mogen werken slechts aangevat worden indien de aanvrager over de eventueel verplichte omgevingsvergunning beschikt.

De aanvraag wordt ontvankelijk verklaard binnen de termijn van 60 kalenderdagen na de aanvraag indien het dossier volledig is.

De aanvrager moet het bewijs voorleggen dat alle werken volledig werden uitgevoerd binnen een termijn van 18 maanden na de aanvraagdatum door het invullen en indienen van het formulier ‘melding einde werken’. Ook daar geldt: bij voorkeur online, maar er is een mogelijkheid om de papieren versie te gebruiken.

De bevoegde stadsambtenaar gaat na ontvangst van de ‘melding einde werken’ bij een plaatsbezoek na of de woning voldoet aan alle vereisten om de aangevraagde tussenkomst definitief te kunnen toekennen.

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 30 % van de werken met een maximum van 5.000 euro.