Drankvergunning reizende drankgelegenheid

Aanvragen

Inhoud

Als uitbater van een reizende drankgelegenheid (bijv. een tapwagen, een mobiele cocktailbar, een bar-boot...) heb je een drankvergunning nodig voor het schenken van alcohol voor consumptie ter plaatse. Het gaat daarbij om gegiste dranken (bijv. bier, wijn, mousserende wijn…) en sterke dranken (bijv. gin, cognac, cocktails…).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een drankvergunning:

 • moet je beschikken over een 'machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten' (de zogenaamde leurkaart);
 • moet je voldoen aan de door de federale overheid bepaalde moraliteitsvoorwaarden. De controle gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1).

Het attest moet aangeleverd worden door:

 • de uitbater;
 • de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde;
 • de inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen.

Als de uitbating in handen is van een vennootschap, moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen. De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden. De vergunning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.

De vergunning geldt voor het hele Belgische grondgebied en is geldig tot:

 • de stopzetting van de activiteit;
 • een wijziging op het vlak van de uitbater (bijv. wijziging medevennoot).

Procedure

 • Vul het aanvraagformulier op de website digitaal of schriftelijk in.
 • Voeg volgende documenten toe:
  • Kopie van identiteitskaart;
  • Uittreksel strafregister model 596.1-8;
  • Kopie van elektronische machtiging (leurkaart).
 • Na een positieve controle en bij volledigheid van het dossier, wordt je drankvergunning afgeleverd.

Bedrag

De aanvraag en de vergunning zijn gratis.

Regelgeving

 • KB van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.
 • KB van 4 april 1953 tot regeling van de uitvoering van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken.
 • Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en het betreffende vergunningsrecht.
 • Wet van 15 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging II.

Downloads

 • Aanvraagformulier reizende drankgelegenheid.pdf 91,7 Kb