Toelating voor ambulante activiteit op private plaatsen langs de openbare weg en op commerciële parkings

Inhoud

Bij de uitbating van een kraam op privédomein is er sprake van een ambulante activiteit als er op dat adres geen vestigingseenheid in de KBO is geregistreerd en als het kraam aan de openbare weg grenst of geplaatst wordt op een commerciële parking. Voor die ambulante activiteit op privédomein is een toelating van de gemeente nodig. In andere gevallen is er sprake van een geregistreerd verkooppunt en geen ambulante activiteit, waardoor er geen toelating van de gemeente nodig is.

Voorwaarden

Om een ambulante activiteit te kunnen uitoefenen, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

  • Je hebt een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever (de zogenaamde leurkaart). Die machtiging wordt afgeleverd door een erkend ondernemingsloket en is geldig in heel België voor de duur van de activiteit.

  • Je hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor jouw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

  • Je hebt, als je voeding wilt verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .

  • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wilt schenken, een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid. Die drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

  • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wilt verkopen (geen consumptie ter plaatse), een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. Je vraagt die vergunning aan bij de gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

De geldigheidsduur wordt vermeld in de toelating.

Procedure

Meer informatie via lokale.economie@mortsel.be.

Bedrag

De aanvraag is gratis. De kostprijs voor de activiteit is bepaald in het gemeentelijke belasting- of retributiereglement.

Regelgeving

  • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

  • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

  • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

  • Gemeentelijk reglement en/of politieverordening