Belasting op ontgraving of verplaatsing van een urn

De gemeenteraad keurde op 26 november 2019 het belastingreglement op de ontgraving of de verplaatsing van een urn voor de aanslagjaren 2020 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2020.

Downloads

  • BELASTING OP ONTGRAVING OF VERPLAATSING VAN DE URN.pdf 38,8 Kb