Belasting op de bezorging van stoffelijke overschotten personen vreemd aan de stad

De gemeenteraad keurde op 26 november 2019 het belastingreglement op de bezorging van stoffelijke overschotten van personen vreemd aan de stad voor de aanslagjaren 2020 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2020.

Downloads

  • BELASTING OP BEZORGING STOFFELIJKE OVERSCHOTTEN VREEMD AAN DE STAD.pdf 33,5 Kb