Belasting op de afgifte van getuigschriften of andere stukken

De gemeenteraad keurde op 31 januari 2023 het belastingreglement op de afgifte van getuigschriften of andere stukken voor de aanslagjaren 2023-2025 goed. Dit reglement treedt in voege op 1 februari 2023.

Downloads

  • BELASTING OP DE AFGIFTE VAN GETUIGSCHRIFTEN OF ANDERE STUKKEN 104,6 Kb pdf