Retributie op het gebruik van accommodatie van lokaal bestuur Mortsel

De gemeenteraad keurde op 2 maart 2021 het retributiereglement op het gebruik van accommodatie van lokaal bestuur Mortsel voor de aanslagjaren 2021-2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 april 2021.

Downloads

  • RETRIBUTIE OP HET GEBRUIK ACCOMMODATIE LBM.pdf 144,3 Kb