Retributie op de inname van een standplaats ambulante handel op openbaar domein en openbare markten

De gemeenteraad keurde op 17 december 2019 het retributiereglement op de inname van een standplaats ambulante handel op openbaar domein en openbare markten voor de aanslagjaren 2020-2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2020.

Downloads

  • RETRIBUTIE INNAME STANDPLAATSEN AMBULANTE HANDEL.pdf 39,1 Kb