Belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten

De gemeenteraad keurde op 17 december 2019 het belastingreglement op het verspreiden van reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten voor de aanslagjaren 2020 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2020.

Downloads

  • BELASTING OP RECLAMEDRUKWERK.pdf 37,9 Kb