Belasting op het hebben van een exploitatietoelating

De gemeenteraad keurde op 26 november 2019 het belastingreglement op het hebben van een exploitatietoelating voor de aanslagjaren 2020 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2020.

Downloads

  • BELASTING OP HET HEBBEN VAN EEN EXPLOITATIETOELATING.pdf 34,4 Kb

Gerelateerde items