Belasting op drijfkracht

De gemeenteraad keurde op 26 november 2019 het belastingreglement op drijfkracht voor de aanslagjaren 2020 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2020.

Downloads

  • BELASTING OP DRIJFKRACHT.pdf 52,2 Kb