Retributie op het parkeren in Mortsel

De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2021 het retributiereglement op het parkeren in Mortsel voor de aanslagjaren 2022-2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 februari 2022.

Opgeheven reglementen

Downloads

  • RETRIBUTIE OP HET PARKEREN IN MORTSEL 2022 - 2025.pdf 217,4 Kb