Belasting op taxi's en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder

De gemeenteraad keurde op 17 december 2019 het belastingreglement op taxi's en diensten voor het verhuren van voertuigen met een bestuurder voor de aanslagjaren 2020 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2020.

Downloads

  • BELASTING OP TAXIS EN DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN.pdf 35,8 Kb