Retributie op de tijdelijke ingebruikname openbaar domein

De gemeenteraad keurde op 31 januari 2023 het retributiereglement op de tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2023 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 februari 2023.

Downloads

  • RETRIBUTIE OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN.pdf 101,3 Kb