Retributie op de tijdelijke ingebruikname openbaar domein

De gemeenteraad keurde op 15 december 2020 het retributiereglement op de tijdelijke ingebruikname van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2021 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2021.

Downloads

  • RETRIBUTIE OP DE TIJDELIJKE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN.pdf 35,6 Kb