Belasting op het bouwen, verbouwen en herbouwen

De gemeenteraad keurde op 15 december 2020 het belastingreglement op bouwen, verbouwen en herbouwen voor de aanslagjaren 2021 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2021.

Opgeheven reglementen

Downloads

  • BELASTING OP BOUWEN VERBOUWEN EN HERBOUWEN.pdf 54,4 Kb