Belasting op constructies voor publiciteit

De gemeenteraad keurde op 26 november 2019 het belastingreglement op constructies voor publiciteit zichtbaar vanaf het openbaar domein voor de aanslagjaren 2020 - 2025. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2020.

Downloads

  • BELASTING OP CONSTRUCTIES VOOR PUBLICITEIT.pdf 37,8 Kb