Belasting op het niet uitvoeren van opgelegde werken en/of voorwaarden

De gemeenteraad keurde op 26 november 2019 het belastingreglement op het niet uitvoeren van opgelegde werken en/of voorwaarden voor de aanslagjaren 2020 - 2025 goed. Het reglement trad in voege op 1 januari 2020.

Downloads

  • BELASTING OP HET NIET UITVOEREN VAN OPGELEGDE WERKEN.pdf 33,4 Kb