Belasting op masten en pylonen

De gemeenteraad keurde op 31 januari 2023 het belastingreglement op masten en pylonen voor de aanslagjaren 2023 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 februari 2023.

Downloads

  • BELASTING OP MASTEN EN PYLONEN.pdf 101,3 Kb