Belasting op de waardevermeerdering van onroerend goed na bestemmingswijziging ruimtelijke ordening

De gemeenteraad keurde op 26 februari 2019 het belastingreglement op de waardevermeerdering van onroerend goed na bestemmingswijziging ruimtelijke ordening voor de aanslagjaren 2019 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 26 februari 2019.

Downloads

  • BELASTING OP DE WAARDEVERMEERDERING VAN ONROEREND GOED NA BESTEMMINGSWIJZIGING RUIMTELIJK.pdf 31,8 Kb