Retributie op de inname openbaar domein tijdens evenementen

De gemeenteraad keurde op 24 maart 2020 het retributiereglement op de inname openbaar domein tijdens evenementen voor de aanslagjaren 2020-2025 goed. Het reglement trad in voege op 1 april 2020.

Downloads

  • RETRIBUTIE OP DE INNAME VAN OD TIJDENS EVENEMENTEN.pdf 36,3 Kb