Retributie voor de verpakking bestemd voor de inzameling van asbestcement

De gemeenteraad keurde op 24 november 2020 het retributiereglement voor de verpakking bestemd voor de inzameling van astbestcement op het recyclagepark voor de aanslagjaren 2021-2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2021.

Downloads

  • RETRIBUTIE OP DE VERPAKKING VAN ASBESTCEMENT.pdf 36,1 Kb

Gerelateerde items