Belasting op het ophalen van huishoudelijk afval - GFT+

De gemeenteraad keurde op 15 december 2020 het belastingreglement ophalen huishoudelijk afval - GFT+ fractie voor de aanslagjaren 2020 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 mei 2021.

Downloads

  • BELASTING OP HET OPHALEN VAN HUISHOUDELIJK AFVAL - GFT.pdf 31,1 Kb

Gerelateerde items