Retributie op het leveren van diensten en prestaties aan derden

De gemeenteraad keurde op 17 december 2019 het retributiereglement op het leveren van diensten en prestaties aan derden voor de aanslagjaren 2020 - 2025 goed. Dit reglement trad in voege op 1 januari 2020.

Downloads

  • RETRIBUTIE OP HET LEVEREN VAN DIENSTEN EN PRESTATIES.pdf 98,6 Kb