Afhalen weggehaalde fiets/bromfiets

Inhoud

Bekijk de opgehaalde fietsen

Foutief gestalde (brom-)fietsen en (brom-)fietsen die te lang op dezelfde plek op straat staan worden weggehaald. Je kan deze nadien wel gaan ophalen. Fietsen die na een bepaalde tijd nog niet werden opgehaald, worden verkocht of geschonken aan een sociaal project.

Procedure

Verkeerd gestalde of verwaarloosde (brom-)fietsen worden voorzien van een label met de vraag de (brom-)fiets elders te stallen en het labeltje te verwijderen na het lezen hiervan. Verkeerd gestalde fietsen aan het station Oude-God worden in de rekken aan het station en aan de overzijde geplaatst.

Wanneer het label niet tijdig wordt verwijderd, wordt de fiets van het openbaar domein gehaald omdat hierdoor het vermoeden bevestigd wordt dat het om een achtergelaten fiets gaat. Verwijderde fietsen worden drie maanden bewaard. Op de website van Opnieuw en Co kan je nagaan of je fiets werd weggehaald.

Als je je fiets herkent, moet je je bij de politie aanmelden met een bewijs dat dit jouw fiets is (bv. een aankoopbewijs, een fietssleutel, doorgeven van specifieke kenmerken, ...). Daarna wordt de informatie doorgegeven aan het stadsbestuur waarna een afspraak kan gemaakt worden om de fiets op te halen.