Premie voor een zonneboiler

Aanvragen

Inhoud

Als je in een woning of appartement een zonneboiler laat plaatsen door een gecertificeerde installateur, dan kan je daarvoor bij Fluvius een premie aanvragen. Stad Mortsel verhoogt deze premie voor woningen die gelegen zijn in Mortsel en voldoen aan de voorwaarden. Met een zonneboiler kan je eenvoudig en milieuvriendelijk een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte.

Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
 • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen en factureren. Die installateur moet een certificaat van bekwaamheid hebben. Het certificeringsnummer van de installateur moet bij de aanvraag vermeld worden.
 • Het aanvraagformulier moet bij netbeheerder Fluvius toekomen uiterlijk 12 maanden na de factuurdatum. Facturen (ook voorschotfacturen) mogen dus maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
 • De premie geldt voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
  De vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen komen dus niet in aanmerking.
 • Raadpleeg alle voorwaarden en de technische eisen (inhoud van het opslagvat, ...) waaraan de zonneboiler moet voldoen op het Informatieblad van Fluvius.
 • Vanaf 2021
  • kan deze premie aangevraagd worden voor woningen of wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
   • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.

Procedure

Een overzicht van de documenten die nodig zijn om de aanvraag in te kunnen dienen vindt u op het de website van Fluvius.

U kunt de premie bij Fluvius

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de uitbetaling binnen de 6 maanden. Er dient enkel een aanvraag te worden ingediend bij Fluvius. Eenmaal Fluvius de aanvraag heeft goedgekeurd, betaalt stad Mortsel automatisch de bijkomende premie uit.

Bedrag

Eindfactuur
in
Premie voor zonneboiler van Fluvius Maxima per geplaatste installatie (Fluvius)  Bijkomende premie van Stad Mortsel
2020
 • 550 euro per m²
 • maximaal 2750 euro
 • maximaal 40% van het factuurbedrag
 • 500 euro
2021
(met of zonder 'uitsluitend nachttarief')
 • 550 euro per m²
 • maximaal 2750 euro
 • maximaal 40% van het factuurbedrag
 • 500 euro

Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Beschermde afnemers

Voor beschermde afnemers is het premiebedrag hoger. Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas.

 • 2020
  • Fluvius: 660 euro per m², maximaal 3.300 euro en maximaal 48% van het factuurbedrag per wooneenheid.
  • Bijkomende premie van Stad Mortsel: 750 euro.
 • 2021 (met of zonder 'uitsluitend nachttarief')
  • Fluvius: 660 euro per m², maximaal 3.300 euro en maximaal 48% van het factuurbedrag per wooneenheid.
  • Bijkomende premie van Stad Mortsel: 750 euro.

Uitzonderingen

Deze premie is niet cumuleerbaar met de premie voor een warmtepompboiler.