Premie voor een zonneboiler

Aanvragen

Inhoud

Als je in een woning of appartement een zonneboiler laat plaatsen door een gecertificeerde installateur, dan kan je daarvoor bij Mijn VerbouwPremie een premie aanvragen. Stad Mortsel verhoogt deze premie voor woningen die gelegen zijn in Mortsel en voldoen aan de voorwaarden. Met een zonneboiler kan je eenvoudig en milieuvriendelijk een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte.

Voorwaarden

 • Deze premie is geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
  • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
  • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2013, maar die pas vanaf 1-1-2014 werden aangesloten.
 • Een aannemer moet de zonneboiler plaatsen en factureren. Die installateur moet een certificaat van bekwaamheid hebben. Het certificeringsnummer van de installateur moet bij de aanvraag vermeld worden.
 • Facturen (ook voorschotfacturen) mogen maximaal 1 jaar oud zijn om in aanmerking te komen.
 • De premie geldt voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming.
  De vervanging van een bestaand thermisch zonnecollectorsysteem of de uitbreiding van een bestaand systeem met bijkomende panelen komen dus niet in aanmerking.
 • Je moet voldoen aan de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie.
 • Sinds 2021
  • kan deze premie aangevraagd worden voor woningen of wooneenheden of appartementsgebouwen in het Vlaamse gewest
   • die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend.

Procedure

Voor de premie zonneboiler dien je een aanvraag in bij Mijn VerbouwPremie én dien je een aparte aanvraag in bij stad Mortsel. Je doet je aanvraag bij voorkeur via ons online formulier. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier op te sturen naar milieu@mortsel.be of naar stad Mortsel, Stadsplein 2, 2640 Mortsel.

Bedrag

De premie van de stad Mortsel bedraagt 500 euro. 

Voor beschermde afnemers wordt het premiebedrag verhoogd tot 750 euro. 

Als de premie wordt aangevraagd door de vereniging van mede-eigenaars of door de syndicus voor meerdere wooneenheden, dan kan deze premie nooit hoger zijn dan het maximumbedrag per wooneenheid.

Uitzonderingen

Deze premie is niet cumuleerbaar met de Mijn VerbouwPremie voor een warmtepompboiler.