Premie wonen boven winkels

Inhoud

Stad Mortsel werkt aan de verbetering van de woonkwaliteit. Het is dan ook de bedoeling om leegstand boven winkels tegen te gaan. Daarvoor kunnen eigenaars een beroep doen op de premie toegankelijk maken van woningen boven handelspanden.

Voorwaarden

De woning moet:

  • verhuurd worden aan een bescheiden huurprijs;
  • ouder zijn dan 35 jaar;
  • het contract moet worden aangegaan vóór de aanvang van de werken;
  • de verhuurder moet aan alle wettelijke verplichtingen voldoen.

Procedure

Het aanvraagformulier moet voor de aanvang van de werken per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen. De aanvragen worden chronologisch behandeld, waarbij de door het college vastgestelde data bepalend zijn.

De werken mogen pas aangevat worden na een plaatsbezoek van een bevoegd ambtenaar in aanwezigheid van de aanvrager en na het schriftelijk principieel akkoord van het college. Bovendien mogen werken slechts aangevat worden indien de aanvrager over de eventueel verplichte omgevingsvergunning beschikt.

De aanvraag wordt ontvankelijk verklaard binnen de termijn van 60 kalenderdagen na de aanvraag indien het dossier volledig is.

De aanvrager moet het bewijs voorleggen dat alle werken volledig werden uitgevoerd binnen een termijn van 18 maanden na de aanvraagdatum door het invullen en indienen van het formulier ‘melding einde werken’.

De bevoegde stadsambtenaar gaat na ontvangst van het formulier ‘melding einde werken’ bij een plaatsbezoek na of de woning voldoet aan alle vereisten om de aangevraagde tussenkomst definitief te kunnen toekennen.

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 30 % van de werken met een maximum van 5.000 euro;

Daarnaast biedt stad Mortsel een tussenkomst van 650 euro voor een onderzoek naar de toegangsmogelijkheden tot de woning boven het handelspand.

Downloads

  • aanvraagformulier reglement toegankelijk maken van woningen boven handelspanden.docx 92,2 Kb
  • formulier einde werken reglement toegankelijk maken van woningen boven handelspanden.docx 93,1 Kb
  • reglement toegankelijk maken van woningen boven handelspanden.pdf 268,1 Kb
  • premietabel reglement toegankelijk maken van woningen boven handelspanden.pdf 188,4 Kb