Premie voor vloerisolatie of kelderisolatie

Aanvragen

Inhoud

Stad Mortsel geeft een premie voor het plaatsen van vloer- of kelderisolatie voor bestaande woningen.

Voorwaarden

 • De premie geldt enkel voor bestaande gebouwen (een gebouw dat aangesloten is op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014) die gelegen zijn in Mortsel en die permanent bewoonbaar zijn, met inbegrip van woningen die onbewoonbaar zijn verklaard in uitvoering van de toepasselijke wetgeving en die worden gerenoveerd met het oog op het opnieuw bewoonbaar maken van de woning. De woningen zijn geplaatst met de nodige bouwvergunningen en volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften.
 • Enkel facturen vanaf 1 januari 2020 worden aanvaard.
 • De werken moeten uitgevoerd zijn door een gespecialiseerde aannemer. De aannemer moet een attest invullen met technische gegevens over de geplaatste isolatie. 
 • De aanvrager is geen rechtspersoon.
 • Er wordt slechts één premie per gebouw uitgereikt.
 • De isolatie heeft een minimum Rd-waarde van 2,0 m²K/W. Dit mag in meerdere lagen geplaatst worden. De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee worden verrekend om aan de minimumwaarde 2,0 m²K/W te komen.
 • De premie wordt toegekend voor vloerisolatie op volle grond of de isolatie op het plafond van een kelder of verluchte ruimte onder een verwarmde ruimte die effectief geplaatst is door een aannemer.
 • Je moet voldoen aan de voorwaarden van Mijn VerbouwPremie.

Procedure

Voor de premie vloer- of kelderisolatie dien je een aanvraag in bij Mijn VerbouwPremie én dien je een aparte aanvraag in bij stad Mortsel. Je doet je aanvraag bij voorkeur via ons online formulier. Het is ook mogelijk om het aanvraagformulier op te sturen naar milieu@mortsel.be of naar stad Mortsel, Stadsplein 2, 2640 Mortsel.

Bedrag

Voor gewone isolatie bedraagt de bijkomende premie van stad Mortsel:

 • 6 euro per m²;
 • maximum 600 euro.

Voor isolatie met nagroeibare isolatiematerialen (houtwol, cellulose, vlas…) en beschermde afnemers bedraagt de bijkomende premie van Stad Mortsel:

 • 9 euro per m²;
 • maximum 900 euro.

Downloads

 • aanvraagformulier subsidie vloer-of kelderisolatie (factuur vanaf 2020).pdf 102 Kb