Premie voor de aanleg van een regenwaterput

Aanvragen

Inhoud

Stad Mortsel geeft een premie voor de aanleg en het gebruik van een regenwaterput bij bestaande woningen.

Voorwaarden

Administratieve voorwaarden

 • de premie geldt enkel voor bestaande woningen (bouwvergunning afgeleverd vóór 7 september 1999)
 • werken uitgevoerd door een gespecialiseerd aannemer
 • werken gefactureerd na 1 januari 2014
 • de aanvrager is geen rechtspersoon
 • de werken voldoen aan de voorschriften van ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • enkel voor werken die niet verplicht zijn door wettelijke bepalingen: als een regenwaterput verplicht is vanuit de gewestelijke hemelwaterverordening of de bouwcode van Mortsel of als voorwaarde is opgelegd in een omgevingsvergunning komt deze niet in aanmerking voor een subsidie.
 • 1 premie per gebouw.

Technische voorwaarden

 • De volledige dakoppervlakte van het gebouw moet worden aangesloten op de hemelwaterput. Bij onvolledig aangesloten dakoppervlakte: de aanvrager moet kunnen aantonen dat het aansluiten van de volledige dakoppervlakte technisch onmogelijk is of overmatig duur.
 • De minimale inhoud van de hemelwaterput dient in overeenstemming te zijn met de aangesloten dakoppervlakte, met een minimum van 3.000 l.
horizontale dakoppervlakteminimale tankinhoud
0 tot 60 m²3.000 l
61 tot 80 m²4.000 l
81 tot 100 m²5.000 l
101 tot 120 m²6.000 l
121 tot 140 m²7.000 l
141 tot 160 m²8.000 l
161 tot 180 m²9.000 l
181 tot 200 m²10.000 l
meer dan 200 m²5.000 l per 100 m²
 • de installatie bestaat minstens uit:
  • een hemelwaterput
  • een filter om het aangevoerde hemelwater te filteren voor het in de hemelwaterput komt
  • een pomp om het hemelwater uit de hemelwaterput te pompen
  • een overloop om een teveel aan hemelwater af te voeren
 • het regenwater wordt minstens gebruikt voor 1 toilet of 1 wasmachine
 • de hemelwaterput moet toegankelijk zijn voor controle en reiniging
 • de overloop van de hemelwaterput dient in volgorde van voorkeur:
  • te worden aangekoppeld aan een infiltratievoorziening op eigen terrein
  • te worden aangekoppeld aan een oppervlaktewaterriolering met voldoende opvangcapaciteit
  • te worden aangekoppeld aan de hemelwaterriolering indien er een gescheiden openbare riolering aanwezig is
  • te worden aangekoppeld aan de gemengde openbare riolering waarbij hemelwater en afvalwater volledig gescheiden moeten worden afgevoerd tot net voor de perceelgrens
 • de installatie moet worden aangelegd overeenkomstig de bepalingen van de Code van goede praktijk, de technische voorschriften van Belgaqua en AWW en de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.

Wat meebrengen

Bij de aanvraag dient een plan te worden gevoegd waarop volgende gegevens worden vermeld:

 • Ligging van de installatie op het betrokken perceel
 • Ligging van het leidingsstelsel
 • Ligging van de pomp, de bezinkput, de filter(s), het aanvulsysteem voor drinkwater, de toezichtsput, de overloop en de aftappunten (spoelbak, kraan,…)

De aanvrager bezorgt een kopie van alle facturen m.b.t. de te subsidiëren werken aan het stadsbestuur van zodra deze ter beschikking zijn.

Bedrag

De premie bedraagt:

 • 50% van de gefactureerde kosten
 • met een maximum van 1.000 euro

Downloads

 • code goede praktijk regenwaterput.pdf 11 Mb